line
sterke stijging jonge gebruikers e-sigaret-1

Sterke stijging in aantal jonge gebruikers e-sigaret

maandag 27 maart 2023

De jongste prevalentiecijfers van het CBS laten zien dat het gebruik van de e-sigaret onder jongeren vorig jaar met een factor 3 tot 4 is gestegen ten opzichte van 2021. De cijfers bewijzen dat de e-sigaret vooral jonge doelgroepen aanspreekt.

Door de webredactie

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten in 2022 een sterke stijging zien van het e-sigaretgebruik onder jongeren ten opzichte van een jaar eerder. In de groep 20- tot 30-jarigen is ook het gebruik van tabakssigaretten toegenomen. Dit laat zien dat e-sigaretten een sterke aantrekkingskracht hebben op jongeren en de overstap naar tabakssigaretten vergemakkelijken.

In de groep 16 tot 20 jaar is het gebruik van e-sigaretten met 6,3 procentpunt toegenomen van 2,5 procent in 2021 naar 8,8 procent in 2022. In deze groep is het roken van sigaretten met een half procentpunt afgenomen, van 19 naar 18,5 procent. Maar de volgende leeftijdscategorie, van 20-30 jaar, laat zowel een stijging zien in het aantal rokers, van 27 procent in 2021 naar 27,8 procent in 2022 als een forse stijging van het aantal e-sigaretgebruikers, van 1,7 naar 5,9 procent.

Ook in de jongste groep, 12- tot 16-jarigen, is het rookgedrag toegenomen. In deze categorie steeg het aantal rokers van 6,4 naar 6,6 procent en het aantal gebruikers van de e-sigaret van 1,3 naar 3,7 procent, bijna drie keer zoveel.

  2021 2022 verschil
  sigaret e-sigaret sigaret e-sigaret sigaret e-sigaret
Leeftijd: 12 tot 16 jaar 2.3 0.8 2.9 1.7 0.6 0.9
Leeftijd: 16 tot 20 jaar 19.0 2.5 18.5 8.8 -0.5 6.3
Leeftijd: 20 tot 30 jaar 27.0 1.7 27.8 5.9 0.8 4.2
Leeftijd: 30 tot 40 jaar 24.1 2.2 21.3 2.6 -2.8 0.4
Leeftijd: 40 tot 50 jaar 21.1 2.0 20.0 3.6 -1.1 1.6
Leeftijd: 50 tot 55 jaar 22.3 1.4 20.6 2.0 -1.7 0.6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 20.3 1.0 18.7 1.3 -1.6 0.3
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 14.0 0.6 12.2 1.0 -1.8 0.4
Leeftijd: 75 jaar of ouder 10.4 0.0 6.5 0.1 -3.9 0.1
Leeftijd: 18 jaar of ouder 20.6 1.4 18.9 2.8 -1.7 1.4


Geen overstap naar e-sigaret

Deze cijfers logenstraffen de interpretatie die de Esigbond, branchevereniging van e-sigaretverkopers, aan de nieuwe CBS-cijfers geeft. De bond baseerde zich alleen op de gemiddelde cijfers om te beweren dat de daling van het aantal rokers van 18 jaar en ouder van 20,6 in 2021 naar 18,9 procent in 2022 het gevolg zou zijn van hun overstap naar de e-sigaret. Het aantal e-sigaretgebruikers van 18 jaar en ouder steeg in dezelfde periode namelijk van 1,4 naar 2,8 procent. Volgens de bond moet de overheid daarom het smaakverbod voor e-sigaretten, dat in oktober effectief wordt, terugdraaien, en toestaan dat de branche het publiek mag informeren over ‘rookvrije alternatieven’, lees: daar reclame voor mag maken.

Sterkste groei e-sigaret in jongste groepen

Een gedetailleerde blik op de cijfers laat echter zien dat er geen verband is te leggen tussen een daling van het aantal rokers en een toename van het aantal e-sigaretgebruikers. Want in de leeftijdsgroepen vanaf 30 jaar, waarin de daling van het aantal rokers het sterkst is, is de toename van het aantal e-sigaretgebruikers juist het laagst.

Het argument van de nicotine-industrie dat de alternatieve rookwaren als de e-sigaret bedoeld zijn om rokers van de tabakssigaret af te helpen is op basis van de nieuwe CBS-cijfers niet te staven. We zien een toename van het e-sigaretgebruik met een factor 3 tot 4 in de jongste leeftijdscategorieën, maar in de oudere groepen (30+) slechts een geringe toename met minder dan 0,5 procentpunt. Alleen in de groep 40-50 jaar steeg het e-sigaretgebruik van 2 naar 3,6 procent.

De nieuwe CBS-cijfers maken duidelijk dat de overheid met het smaakjesverbod, verbod op online-verkoop en beperking per 2025 van de verkoop van e-sigaretten tot speciaalzaken op de goede weg is om de jeugd, uiteindelijk, te beschermen tegen een nicotineverslaving.

tags:  CBS | smaakjesverbod | stoppen met roken | roken | jongeren | e-sigaret | onderzoek | tabak