line
vrouwen en roken-1

WHO: Aantal rokende vrouwen neemt in Europa niet snel genoeg af

woensdag 17 februari 2021

UPDATE 18-02-2021
Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat het aantal Europese vrouwen dat met roken stopt, lager ligt dan het aantal mannen. Alleen als de tabaksbestrijding zich nadrukkelijker op vrouwen richt, kan het doel van 30 procent minder rokers in 2025 in Europa nog gehaald worden. 

Door de webredactie 

Uit het nieuwe rapport Through a gender lens: women and tobacco in the WHO European Region, uitgebracht door het Europese kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), blijkt dat het aantal Europese vrouwen dat rookt veel minder hard afneemt dan het aantal mannen. In sommige landen neemt het aantal rokende vrouwen zelfs toe.

Dat is slecht nieuws voor het doel dat de WHO had gesteld met het Global Noncommunicable Disease Action Plan. Daarin zijn allerlei targets en maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat wereldwijd het aantal mensen dat rookt in 2025 met 30 procent is afgenomen ten opzichte van 2010. Zoals het er nu voor staat zal Europa de enige WHO-regio zijn die dat doel niet gaat halen. Om het wel te halen moet er een extra daling van het aantal rokers van 3,8 procent zijn. 

Aandacht voor jonge vrouwen en meisjes

Volgens de WHO is het daarom belangrijk dat er bij het nemen van antirookmaatregelen beter wordt nagedacht over hoe de pogingen van de tabaksindustrie om vrouwen en meisjes verslaafd te maken aan hun producten, tegengehouden kunnen worden.

“De tabaksindustrie heeft innovatieve manieren gevonden om haar dodelijke producten onder de aandacht van vrouwen te brengen”, schrijft de WHO in een begeleidend persbericht. “Ze zet bijvoorbeeld op sociale media influencers in en financiert groepen die zich op vrouwen richten.”

Volgens de WHO moet er extra aandacht uitgaan naar jonge vrouwen en meisjes. Volgens het rapport rookt 12 procent van de Europese meisjes in de leeftijd van 13-15 jaar. Wereldwijd is dat 8 procent. 

Ook in Nederland blijven vrouwen achter

In Nederland is het aantal mannen dat rookt volgens cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ook sneller afgenomen dan het aantal vrouwen. In 2016 rookte nog 28,9 procent van de mannen. In 2019 was dat gedaald tot 25,4 procent. Terwijl het aantal rokende vrouwen respectievelijk van 19,5 procent naar 18,1 procent daalde, waarbij er tussen 2017 en 2018 zelfs geen enkele daling te zien was.

Het nieuwe WHO-rapport gaat niet in op afzonderlijke landen. Desalniettemin kan aangenomen worden dat de aanbevelingen uit het rapport ook hier gelden: meer op vrouwen en meisjes gerichte tabaksontmoediging, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen tegen uitingen op de sociale media die roken promoten onder jonge vrouwen.

UPDATE 18-02-2021

Uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control blijkt dat de tabaksindustrie in 2019 op social media heeft geprobeerd zich met vrouwenbelangen te verbinden. Op de Twitter-accounts @InsidePMI (van Philip Morris International) en @BATPress (van British American Tobacco) verschenen berichten om Internatiale Vrouwendag en de Internationale Vrouwenweek te vieren. Daarbij gebruikten ze de hashtags #IWD2019 en #BalanceforBetter. Laatstgenoemde was de officiële slogan voor de vrouwenweek.

 

tags:  vrouwen | jeugdrokers | social media | WHO | antirookbeleid | Europa | tabaksontmoediging