line

Ook GGZ tegen tabakslobby VNO-NCW

woensdag 21 augustus 2013

Ook GGZ Nederland is tegen de tabakslobby van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat heeft GGZ-directeur van Paul van Rooij vandaag aan TabakNee laten weten. GGZ Nederland zal haar kritiek binnenkort inbrengen bij de werkgeversorganisatie.

In een artikel in Vrij Nederland is uitvoerig beschreven hoe VNO-NCW tot op het hoogste niveau lobbyt om antirookmaatregelen tegen te houden. Na Zorgverzekeraars Nederland, lid van VNO-NCW, die verklaarde deze lobby in het bestuur van VNO-NCW aan te kaarten, volgt nu ook de GGZ Nederland die eveneens lid van de werkgeversorganisatie is.

Directeur GGZ Nederland Paul van Rooij heeft het artikel gelezen. Per e-mail verklaart hij vandaag: "GGZ Nederland maakt weliswaar deel uit van VNO-NCW, maar steunt niet deze lobby om anti-rookmaatregelen tegen te houden. GGZ Nederland vertegenwoordigt als brancheorganisatie instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Leden van GGZ Nederland zijn zich maar al te bewust van de verslavende en negatieve effecten van rookwaren. Onze lid-instellingen hebben niet alleen behandelprogramma's om mensen van hun verslaving af te helpen, maar zijn ook als werkgever actief om het roken in instellingen door zowel patiënten als medewerkers terug te dringen. GGZ Nederland neemt daarom afstand van de lijn van VNO-NCW op dit punt en zal dat inbrengen bij VNO-NCW."

De Nederlandse Vereniging voor Oncologie, de koepelorganisatie waarbij alle oncologieverenigingen zijn aangesloten, kwam ook eerder in actie. Zij schreef een open brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om de steun van de VNO-NCW aan de tabaksindustrie publiekelijk af te keuren. Daarop liet NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy weten het liever binnenskamers af te willen handelen, en trok zodoende een rookgordijn op.