line
blokhuis krijgt bezoek-1

MKB-Nederland lobbyde voor uitstel uitstalverbod e-sigaretten

vrijdag 03 januari 2020

MKB-Nederland heeft bij staatssecretaris Blokhuis gelobbyd voor uitstel op het uitstalverbod voor elektronische dampwaar. Dat blijkt uit een vrijgegeven gespreksverslag. Blokhuis is daar niet in meegegaan. 

Door de webredactie 

Op 2 juli 2019 zijn twee lobbyisten van de branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland bij staatssecretaris Blokhuis op bezoek geweest. Het gaat om voorzitter Jacco Vonhof en een van zijn medewerkers. Dat blijkt uit een onlangs vrijgegeven summier gespreksverslag op de website van de rijksoverheid, waar documenten worden geplaatst over contacten met de tabakslobby.

Versneld uitstalverbod

MKB-Nederland zat er namens zo’n 1400 ondernemers wier voortbestaan volgens de lobbyclub in het geding komt door de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Blokhuis in november 2018 gepresenteerd heeft. Daarin staat naast voorgenomen accijnsverhogingen en het inperken van het aantal verkooppunten ook dat er versneld een uitstalverbod wordt ingevoerd. Per 2020 geldt dit al voor de supermarkten. Andere verkooppunten zouden eerst in 2022 volgen, maar dat moeten ze nu per 2021 hebben gedaan.
Dat betekent dat het uitstallen van tabaksproducten nergens meer is toegestaan, met uitzondering van speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen.

Bureaucratisch

MKB-Nederland zegt volgens het gespreksverslag het Preventieakkoord te steunen, “maar op te willen komen voor ondernemers die de afgelopen jaren zijn overgestapt van de verkoop van traditionele sigaretten op e-sigaretten omdat dit een minder schadelijk alternatief is en kan helpen bij het stoppen met roken. Om deze redenen bepleit MKB-NL latere invoering van het uitstalverbod voor elektronische dampwaar, namelijk in 2022.”
Blokhuis wees de lobbyisten erop dat als ondernemers zich voornamelijk beperken tot de verkoop van tabaksproducten (doordat ze meer dan 75 procent van hun omzet uit tabak halen), ze als speciaalzaak kunnen worden gezien en daarmee uitgezonderd kunnen worden voor het uitstalverbod. MKB-Nederland zegt de regels voor speciaalzaken om uitgezonderd te worden erg bureaucratisch te vinden.

Sjoemelspeciaalzaak

Blokhuis leek hen ook hierin tegemoet te komen door hen te wijzen op die regels: ondernemers hoeven slechts eens in de vijf jaar informatie aan te dragen waaruit blijk dat ze aan de status van ‘speciaalzaak’ voldoen. Dat betekent feitelijk dat als een onderneming meer dan driekwart van haar omzet uit tabak haalt in 2019, pas in 2024 weer hoeft te worden aangetoond dat dat nog altijd het geval is. In de tussenliggende jaren hebben deze tabaksverkopers blijkbaar alle ruimte om ook andere zaken te gaan verkopen en tóch als speciaalzaak aangemerkt te blijven, als de tabaksverkoop in 2024 maar weer boven 75 procent van de omzet uitkomt.

Blokhuis heeft MKB-Nederland daarna wel laten weten dat hij geen onderscheid wil maken voor een uitstalverbod voor e-sigaretten. Dat blijft gelijk aan die voor reguliere tabaksproducten. In 2021 mogen die niet meer in het zicht staan.

tags:  MKB | uitstalverbod | Preventieakkoord | e-sigaret | tabakslobby