line

Bouma Papers digitaal

zondag 09 juni 2013

De ruim tweeduizend documenten die Joop Bouma verzamelde in zijn speurtocht naar de intensieve contacten tussen de tabakslobby, ministeries en bewindslieden en de politiek zijn nu voor iedereen beschikbaar. Dat meldt het dagblad Trouw op 7 juni in een artikel.

Joop Bouma verkreeg deze documenten met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ze zijn hier te lezen, in de vermaarde Amerikaanse Legacy Tobacco Documents Library (LTDL). Het materiaal is door de universiteit van Maastricht gedigitaliseerd, op initiatief van en onder begeleiding van hoogleraar Marc Willemsen, en is met het zoekprogramma van de Legacy Tobacco Documents Library op eenvoudige wijze doorzoekbaar, onder de naam: Joop Bouma / Trouw Collection.

Onduidelijk is hoeveel documenten door het ministerie zijn achtergehouden. Bovendien zijn in veel stukken passages onleesbaar gemaakt, auteursnamen geschrapt of de namen van afzenders en ontvangers verwijderd.

Het KWF financierde het digitaliseringproject en stelde Bouma in de gelegenheid om een aantal artikelen te schrijven. TabakNee is Bouma schatplichtig, want zij bouwt voort op zijn initiatief.