line
rookvrij flevoparkbad2-1

Omgevingswet biedt gemeenten meer handvatten voor rookvrije generatie

vrijdag 22 juni 2018

Uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat gemeenten door de nieuwe omgevingswet allerlei mogelijkheden hebben gekregen om de Rookvrije Generatie in hun beleid te verankeren.

Door de webredactie

Meer dan veertig gemeenten zetten zich in voor de Rookvrije Generatie, een initiatief van KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Volgens de website is het doel van deze campagne dat ieder kind dat geboren wordt, de kans moet krijgen om rookvrij op te groeien. ‘Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder verleidingen en met goede voorbeelden om zich heen.’ Het aantal gemeenten dat dit initiatief steunt groeit gestaag. Sommigen van hen willen dit doel vastleggen in gemeentelijk beleid. Zo zouden ze een verbod op rookruimtes juridisch willen verankeren.

Meer handvatten

Binnenlands Bestuur (BB) meldt dat uit onderzoek van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen, te Utrecht (in opdracht van het KWF) blijkt dat gemeenten meer handvatten zullen krijgen om die Rookvrije Generatie te helpen realiseren. De Omgevingswet die per 2021 in werking treedt, biedt de juridische ruimte om gezondheidsdoelen te betrekken in de plannen voor de ruimtelijke ordering. “Het rookvrij maken van speeltuinen, schoolpleinen en sportverenigingen vervult hierin een belangrijke rol,” schrijft BB. “Immers, zien roken doet roken. Gemeenten kunnen rookvrij-borden plaatsen om bepaalde zones rookvrij te maken. Sommige gemeenten geven er de voorkeur aan om de rookvrije publieke ruimte ook vast te leggen door middel van het instellen van een rookverbod.”
Gemeenten zullen diverse instrumenten krijgen om de rookvrije openbare ruimte juridisch te verankeren.

Tabakswet

De Tabakswet regelt niets over roken in de openbare ruimte. Daardoor is er juist juridische ruimte voor gemeenten om een verbodsbepaling, zoals een rookvrije plek in een Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen. “Het subsidiebeleid is een andere manier om rookvrije ruimtes te creëren. Een gemeente kan aan de subsidieverlening voor de inrichting van speelplaatsen de voorwaarde verbinden dat een bepaald rookvrij beleid gevoerd wordt,” meldt BB. “Zo verbond de gemeente Amsterdam https://www.ad.nl/amsterdam/amsterdam-maakt-rookvrije-sportvelden-en-schoolpleinen~a6be6969/ aan een subsidie voor het inrichten van nieuwe schoolpleinen de voorwaarde dat die schoolpleinen rookvrij moeten zijn. Wanneer sportverenigingen gebruik maken van gemeentelijke grond of gemeentelijk vastgoed, kan de gemeente voorwaarden stellen aan het gebruik van dat eigendom.”

tags:  juridisch | rookpreventie | politiek | rookruimte | antirookbeleid