line
conference on tobacco-1

Internationale antitabaksconferentie roept overheden op om in actie te komen

woensdag 14 maart 2018

Voor de zeventiende keer werd de World Conference on Tobacco or Health georganiseerd. Plaats van handeling was dit keer Kaapstad, Zuid-Afrika. Aan het einde van de conferentie werd een verklaring opgesteld die overheden oproept actie te ondernemen tegen de tabaksepidemie.

Door de webredactie

De World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) werd van 7 tot 9 maart georganiseerd in Kaapstad en bracht experts van over de hele wereld samen om te praten over hoe de tabaksepidemie, die jaarlijks wereldwijd 7,1 miljoen doden opeist, gestopt kan worden. Het evenement werd onder meer gesponsord door Bloomberg Philanthropies, de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention en de American Cancer Society.
Aan het einde van de conferentie werd een verklaring opgesteld, waaruit duidelijk wordt dat landen dringend actie moeten ondernemen om tabaksgebruik wereldwijd tegen te gaan.

Extreme toename

In de westerse wereld worden er weliswaar steeds meer antirookmaatregelen genomen waardoor de tabaksindustrie minder tabaksproducten verkoopt, maar in ontwikkelingslanden neemt het gebruik juist extreem toe. Uit onderzoek van de American Cancer Society blijkt bijvoorbeeld dat in Sub-Sahara Afrika het sigarettengebruik sinds de jaren 80 met 52 procent is toegenomen. Wereldwijd roken er een miljard mensen; 80 procent daarvan woont in de Derde Wereld. Om deze tabaksepidemie te beteugelen, voordat die in de toekomst ook weer miljoenen doden zal betekenen, zijn er een aantal actiepunten opgesteld.

Versneld implementeren

De WCTOH roept alle overheden op om het internationale antirookverdrag FCTC waarin meer dan 180 landen een keur aan maatregelen hebben afgesproken tegen roken, versneld te implementeren en te voorkomen dat de tabaksindustrie zich mengt in dat proces.
Ook vraagt de WCTOH alle overheden, wetenschappers, onderzoeksorganisaties en stichtingen om niet met de door Philip Morris gefinancierde Foundation for a Smokefree World en andere initiatieven van de tabaksindustrie in zee te gaan. De tabaksindustrie heeft immers een geschiedenis van het financieren van wetenschappelijk onderzoek, waarvan ze de resultaten gebruikt om verwarring te zaaien, de lobby te versterken en daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek te ondermijnen (zoals bijvoorbeeld blijkt uit het boek Merchants of Doubt van Naomi Oreskes and Erik M Conway).

Minder aantrekkelijk

Afrikaanse overheden worden specifiek opgeroepen om accijnsverhogingen in te voeren en het FCTC-verdrag te implementeren, zodat tabak niet meer zo betaalbaar blijft en dus minder aantrekkelijk wordt.
De WCTOH ondersteunt verder het concept van een tabaksvrije generatie en wil jongeren in staat stellen om zich te mengen in het debat om een tabaksvrije wereld ook echt te bewerkstellingen.

Financiën

Ministers van Financiën worden opgeroepen om de verklaringen van de WCTOH te ondersteunen en voldoende financiering voor de regulering van tabak mogelijk te maken. Ze worden aangespoord om op te houden met publieke en private investeringen in de tabaksindustrie.
Overheden zouden volgens het WCTOH belastingen meer moeten gaan gebruiken om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van tabak terug te dringen. Door de accijnzen te verhogen, neemt de verleiding om tabak te kopen af. Ook worden overheden aangespoord om voor 2021 een plan op te stellen om de verkoop van tabaksproducten drastisch af te bouwen.

Als al deze aanbevelingen worden opgevolgd, zou de tabaksepidemie flink kunnen worden beteugeld en het aantal tabaksdoden wereldwijd worden teruggedrongen.

tags:  tabaksepidemie | gezondheidsschade | volksgezondheid | accijns, tabak | accijnsverhoging | antirookbeleid | tabaksindustrie