line
human rights offenders-1

Tabaksfabrikanten en mensenrechten: een giftig mengsel

maandag 29 januari 2018

Hoogleraar Brigit Toebes van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) schrijft in het International Magazine of Health Policy and Management dat tabaksfabrikanten mensenrechten overtreden door levensbedreigende producten op de markt te brengen.

Door de webredactie

Normaal gesproken zijn het overheden en non-gouvernementele organisaties die zich druk maken over het eerbiedigen van mensenrechten, terwijl multinationals, die qua omzet soms niet onderdoen voor een land, lekker hun gang gaan
.
Dat is zo lang geweest, maar er is een verandering gaande. Dat betoogt althans prof. Brigit Toebes, hoogleraar internationaal gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het International Magazine of Health Policy and Management: “De afgelopen decennia hebben de Verenigde Naties, ngo’s en mensenrechtenexperts regelmatig gewezen op de verantwoordelijkheden van niet-statelijke actoren zoals multinationals ten aanzien van mensenrechten. Gezien de macht en invloed die zij uitoefenen op het welzijn van mensen, zo is de gedachte, is het onacceptabel dat zij mensenrechten niet in acht nemen; normen die erop gericht zijn de waardigheid en het welzijn van mensen overal ter wereld te beschermen.”

Het artikel is een bewerking van het stuk dat zij vorig jaar met dr. Antenor Hallo de Wolf schreef voor NRC Handelsblad.

Plicht

Ook bedrijven hebben de plicht rechten voor de mens in acht te nemen. Toebes: “Het betekent vooral dat je als onderneming mensenrechten, en de aan deze rechten ten grondslag liggende morele waarden, geen schade mag toebrengen, onder meer middels de producten die je op de markt brengt. Dit impliceert dat de tabaksindustrie mensenrechten als het ‘recht op leven’ en het ‘recht op gezondheid’ in acht dient te nemen bij al haar activiteiten. Door een product te maken en op de markt te brengen dat de gezondheid schaadt en zelfs dodelijk is, miskent de tabaksindustrie evident deze verantwoordelijkheid.”

Stoppen met de verkoop

Toebes in International Magazine of Health Policy and Management: “De verantwoordelijkheid voor mensenrechten dwingt de tabaksindustrie te stoppen met de verkoop van hun producten.”
Haar stelling komt er op neer dat de tabaksindustrie de mensenrechten pas volledig respecteert wanneer er wordt gestopt met het maken van sigaretten,waardoor de tabaksfbrikanten zichzelf in feite opheffen.

 

tags:  stoppen met roken | tabaksfabrikanten | recht | tabaksindustrie