line
iqos and toxins-1

‘Tabaksfabrikanten bagatelliseren de risico’s van Heat-not-Burn-producten’

woensdag 03 januari 2018

The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) heeft een uitgebreid rapport uitgebracht met haar visie op Heat-Not-Burn producten, zoals de IQOS van Philip Morris. Hiermee wil The Union overheden adviseren bij het opstellen van het beleid rond deze producten. Samenvattend luidt de boodschap: wees op uw hoede.

Door de webredactie

‘De tabaksindustrie is hun assortiment aan het uitbreiden met Heat-Not-Burn producten en promoten deze alsof ze minder schadelijk zijn voor de gezondheid,’ staat in het rapport van de International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). Deze organisatie zet zich wereldwijd in om longziekten en tuberculose te bestrijden en heeft daarom een standpunt ingenomen over de laatste ontwikkeling in tabaksproductie: de Heat-Not-Burn’s (HNB’s).

Eigen onderzoek

Philip Morris is vooralsnog koploper in de HNB-markt met haar IQOS, een apparaatje waarin heatsticks of Heets worden gestoken. Het apparaatje verhit de tabak in plaats van die te verbranden. Volgens de tabaksfabrikant is dat minder schadelijk voor de gezondheid, maar ze baseert die bewering slechts op eigen onderzoek. Onthullingen van Reuters lieten al zien dat daarbij allerlei onrechtmatigheden zijn opgetreden. Intussen lobbyt Philip Morris flink bij allerlei overheden om ervoor te pleiten dat de HNB’s lagere accijnzen zouden moeten krijgen omdat het geen echte sigaretten zouden zijn. Maar er is niets bekend over de lange termijneffecten van het gebruik van HNB’s.

Sceptisch

In een aantal landen, waaronder Nederland, is de IQOS al op de markt gebracht terwijl er in andere landen juist sceptisch naar deze producten gekeken wordt. Bij de Amerikaanse Food and Durg Administration wacht de aanvraag van Philip Morris voor toelating tot de Amerikaanse markt nog op de definitieve beoordeling. The Union wil overheden opmerkzaam maken over de risico’s van deze nieuwe tabaksproducten.

Voordelen en risico’s

De voordelen en risico’s van HNB-producten voor de publieke gezondheid zijn nog onbekend, maar de eerste onafhankelijke onderzoeken laten zien dat tabaksfabrikanten de risico’s bagatelliseren. The Union moedigt overheden dan ook aan om voorzorgsmaatregelen te nemen voor de regulatie van HNB-producten. Landen zouden af moeten wachten wat onafhankelijk onderzoek uitwijst over de effecten voor de gezondheid voor ze de producten tot de markt toelaten en niet zomaar de beweringen van de tabaksindustrie voor waar aannemen.

Verbieden

The Union vind dat er een aantal verboden rond HNB’s zouden moeten worden ingesteld. Overheden zouden het binnen roken van HNB-producten moeten verbieden, omdat de rook dezelfde gevaarlijke stoffen bevat als gewone sigarettenrook. Het is zeer waarschijnlijk dat er gezondheidsrisico’s kleven aan blootstelling aan de rook van HNB-producten. 

Ook het promoten en adverteren van HNB-producten en er sponsordeals rond sluiten zou volgens The Union verboden moeten worden, omdat ze in potentie het roken weer aantrekkelijk maken. Kinderen en volwassenen lopen het risico verslaafd te raken aan nicotine en daarbij gewone sigaretten en andere tabaksproducten te gaan gebruiken.
The Union stelt ook dat in landen waar HNB-producten al op de markt zijn, overheden claims moeten verbieden die stellen dat deze producten kunnen helpen om te stoppen met roken, totdat er onafhankelijk bewijs is op zowel individueel als op groepsniveau. Het risico dat HNB-producten de bereidheid om te stoppen met roken terugdringen én de impact van duaal gebruik (naast sigaretten) zouden onafhankelijk van elkaar onderzocht moeten worden.

Advies

The Union adviseert overheden om het gebruik van HNB-producten op te nemen in de landelijke statistieken over tabaksgebruik. Ook wijst zij overheden er op dat tabaksfabrikanten niet betrokken mogen zijn bij de discussie over beleid rond HNB-producten, net als bij de totstandkoming van andere anti-rookmaatregelen. Die betrokkenheid is namelijk een overtreding van artikel 5.3 uit het FCTC-verdrag van de WHO en haar Richtlijnen.

Nederlandse situatie

In Nederland heeft voormalig staatsecretaris Van Rijn aan het RIVM gevraagd om de risico’s van HNB-producten te onderzoeken. Bovendien heeft de Tweede kamer een motie aangenomen waarin staat dat er een toetsing plaats moet vinden voordat nieuwe tabaksproducten op de markt gebracht mogen worden, zoals dat ook gebeurt bij nieuwe voedingsmiddelen.

 

tags:  volksgezondheid | heat-not-burn | heatstick | Philip Morris | onderzoek