line
zwarte lijst-1

VN stelt tabak gelijk aan wapenindustrie waardoor beleggen in tabak onverdedigbaar wordt

woensdag 13 september 2017

Tabaksbedrijven zijn net als de industrie voor controversiële wapens niet langer welkom bij het Global Compact Forum van de Verenigde Naties. Hierin komen bedrijven samen om aan de hand van Tien Principes van de wereld een betere plek te maken. De tabaksindustrie voldoet hier niet aan en tabaksbeleggingen zijn daardoor niet meer te verantwoorden.

UPDATE 08-11-2017

Door de webredactie

Half juli zijn vertegenwoordigers van internationale bedrijven samengekomen in New York voor het UN Global Compact Forum. Dit is een bijeenkomst op initiatief van de Verenigde Naties, waarbij uiteenlopende bedrijven zich scharen achter tien universele principes. De VN roept bedrijven als het ware op om hun strategieën en bedrijfsvoering af te stemmen op universele waarden van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie én om actie te ondernemen om maatschappelijke doelen te bereiken.

Weinig integer

Onlangs werd het verslag van de bijeenkomst in juli in omloop gebracht. In het verslag worden tabaksbedrijven weinig integer genoemd en wordt duidelijk gemaakt dat ze niet langer welkom zijn. Er is ook over gesproken om tabak op een zwarte lijst te zetten van industrieën die zich tegen het algemeen belang hebben gekeerd. Andere bedrijven op die zwarte lijst zijn o.a. wapenfabrikanten.

Leidraad

De vergadering werd voor het eerst bijgewoond door Antonio Guterres, de Secretaris-Generaal van de VN. In zijn toespraak zei hij onder meer dat de zakengemeenschap een belangrijke rol speelt in het vormgeven van de toekomst. Hij moedigde bedrijven aan hun belangrijke rol in gemeenschappen uit te breiden, vooral in fragiele staten. Het navolgen van de tien principes zorgt ervoor dat er ‘best practices’ ontstaan, ze vormen een garantie voor optimale, ethische en sociaal verantwoorde bedrijfsvoering. Daarbij ziet hij het Global Compact Forum als een leidraad voor hoe de Verenigde Naties de bredere financiële wereld kan betrekken in het verbeteren van de humanitaire condities wereldwijd.

Kinderarbeid en corruptie

Het Global Compact Forum vindt dat de tabaksindustrie de Tien Principes niet volgt. Zo vraagt een van de principes dat een bedrijf er alles aan moet doen om kinderarbeid uit te bannen, maar is het aangetoond dat er kinderarbeid plaatsvindt in de productieketen van tabak.  Ook zouden bedrijven volgens de principes corruptie tegen moeten gaan, terwijl de tabaksindustrie onlangs nog in het nieuws kwam omdat zij ambtenaren zou hebben omgekocht in Oost-Afrikaanse landen. In een gezamenlijk persbericht van verschillende gezondheidsorganisaties wordt de beslssing nader toegelicht.
De uitsluiting van de tabaksindustrie door de VN gaat in op 15 oktober as.

Uitsluitingslijst

De beslissing van het UN Global Compact Forum is een zoveelste signaal aan beleggers in tabak zoals Nederlands grootste pensioenfonds ABP, die het beleggen in tabak een ethisch dilemma vindt maar er desalniettemin aan vast blijft houden omdat ze denkt dat ze de rendementen nodig heeft. Op haar website schrijft het ABP: “We kiezen bewust voor beleggingen die voldoen aan onze visie op duurzaam en verantwoord beleggen. We beleggen niet in bedrijven die wapens maken die volgens internationale verdragen verboden zijn. Bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden, komen ook op onze uitsluitingslijst.”

Serieus

Nu tabak is toegevoegd aan de zwarte lijst van de VN, zou het ABP er goed aan doen direct te stoppen met haar tabaksbeleggingen.
Tegen het AD zegt een woordvoerder van het ABP: “We nemen de richtlijnen van de VN serieus maar we waren nog niet op de hoogte van dit besluit. Een besluit om te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie moet door het bestuur worden genomen. Dat zal dus niet van de ene op de andere dag gaan.”

UPDATE 08-11-2017
Lees ook dit artikel op de website van The Union for International Cancer Control (UICC).

tags:  tabaksaandeel | pensioenfonds | beleggingen | aandelen | beleggen | pensioen | belegging | pensioenfondsen | ABP, pensioenfondsen