line
rookvrijegeneratiemohammed-1

Nieuwe campagne roept mensen op omgeving kinderen rookvrij te maken

maandag 21 augustus 2017

De initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, lanceren vandaag een nieuwe campagne die Nederlanders oproept zelf initiatief te nemen om schoolpleinen, speeltuinen, sportvelden en andere plekken waar veel kinderen samenkomen rookvrij te maken.

Door de webredactie

Om kinderen te beschermen tegen sigarettenrook wil een meerderheid (52 procent) van de Nederlanders zich inzetten om plekken waar veel kinderen komen rookvrij te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Door de plekken waar juist veel kinderen komen rookvrij te maken, worden kinderen niet alleen beschermd tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken, maar komen ze ook minder in de verleiding om zelf te gaan roken.

Schilderswijk

Inmiddels worden er in Nederland door steeds meer organisaties, zoals scholen, sportclubs, gemeenten en speeltuinverenigingen, plekken rookvrij gemaakt. Het initiatief komt niet alleen van professionals; juist ook betrokken ouders en grootouders zien de noodzaak van rookvrij in.
Een goed voorbeeld is Mohamed Taheri uit de Haagse Schilderswijk, hij heeft als ouder het initiatief genomen om speelplaatsen rookvrij te maken: “Er wordt vrij veel gerookt in de Schilderswijk, maar niet meer op de speelplaatsen. Door de kracht van mijn kinderen heb ik het voor elkaar gekregen dat uiteindelijk 500 speelplaatsen in heel Den Haag rookvrij zijn geworden.”
In Groningen is Robert van de Graaf aan de slag gegaan. Hij maakte een schoolplein en het plein bij de kinderopvang rookvrij: “Ik wil niet dat mijn kinderen gaan roken, ik doe alles wat ik kan om dat te voorkomen. Eén van de dingen die ik concreet doe is zorgen dat een schoolplein of een kinderopvang rookvrij wordt.”

Iedereen kan iets doen

Met hun nieuwe gezamenlijke campagne roepen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds ook anderen op om lokaal de handschoen op te pakken. Alleen samen kunnen we een Rookvrije Generatie realiseren: een toekomst waarin jongeren niet meer beginnen met roken. De drie fondsen hopen dat meer Nederlanders hier zelf mee aan de slag gaan. Dat kan al op een simpele manier, bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met de voorzitter van de voetbalclub of het sturen van een e-mail naar de speeltuinvereniging. Op de website rookvrijegeneratie.nl vinden ouders, grootouders en andere betrokkenen tips, stappenplannen en inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag te gaan.

Noodzaak

Het is belangrijk om kinderen rookvrij op te laten groeien. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken in Nederland. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks zijn dat 20.000 tabaksdoden en enkele duizenden door meeroken. Dat zijn er meer dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar.

Rookvrije generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van het de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken ze toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als iedereen samen het goede voorbeeld geeft en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

tags:  rookvrij | rookvrije generatie | jeugd | rookpreventie | preventie | antirookbeleid