line
abp tabak3-1

Kinderarbeid geen beletsel voor tabaksbeleggingen ABP

vrijdag 27 januari 2017

Het pensioenfonds ABP houdt vast aan zijn beleggingen in tabak. In een interview in het programma De Ochtend op Radio 1 zei ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann dat het pensioenfonds de pensioenen van 2,8 miljoen deelnemers moet veiligstellen en niet kan ingaan op de wensen van allerlei belangengroepen om bepaalde beleggingen af te stoten.
Door de webredactie

Over de mogelijkheid om te stoppen met beleggen in tabaksbedrijven zei Wortmann: ‘We hebben een vrij strakke lijn, wij beleggen niet in datgene wat volgens wet- en regelgeving en volgens internationale verdragen niet mag. Dat lijkt formeel, maar we voelen ons echt wel verantwoordelijk voor die 2,8 miljoen deelnemers om daar het goede rendement voor te halen. Want als je hiermee begint, dan moeten we alles waarvan mensen of belangengroepen op een gegeven moment vinden dat we daar niet in moeten beleggen, niet meer doen.’
Dit standpunt verbaast niet: eerder zei Wortmann hetzelfde tegen TabakNee.

Dilemma

Wortmann gaf volmondig toe dat tabak het ABP voor een dilemma stelt. Maar ze voerde vervolgens aan dat wat ABP op dit moment doet veel ingrijpender is, omdat gekeken wordt hoe de gehele portefeuille verduurzaamd kan worden. Daarbij worden vele aspecten meegewogen en wordt gekeken hoe ABP met haar beleggingen kan bijdragen aan een duurzamere wereld.
‘Wat zo wordt onderschat is wat je met de hele portefeuille kunt bereiken’, aldus Wortmann. ‘Niet alleen door met je voeten te stemmen en in bepaalde dingen niet meer te beleggen, maar om onze invloed aan te wenden om juist bedrijven aan te zetten tot een positieve richting. Apple gebruikt bijvoorbeeld kobalt in zijn telefoons en dankzij onze inspanning komt die kobalt niet meer uit mijnen waar kinderarbeid wordt gebruikt.’

Aangifte

Als we het goed begrijpen, dan wil Wortmann haar invloed aanwenden om ook bij de tabaksindustrie kinderarbeid uit te bannen. Die praktijk is wijdverspreid op tabaksplantages, zoals eerder is aangetoond. Maar door te blijven beleggen in de tabaksindustrie houdt ze de facto die kinderarbeid juist in stand. Scheef? Tabak Nee schreef niet voor niets dat Wortmann’s voorzitterschap van de organisatie Save the Children in schril contrast staat tot haar weigering om bij te dragen tot de uitbanning van de dodelijke tabaksindustrie.

Hopelijk verandert de opstelling van Wortmann als het Openbaar Ministerie op basis van de aangifte tegen de tabaksindustrie door advocaat Bénédicte Ficq besluit om die zaak inderdaad voor de rechter te brengen. Als vervolgens door de rechter vastgesteld wordt dat de tabaksindustrie zich schuldig maakt aan onwettige praktijken , kunnen Wortmann en het ABP hun medeplichtigheid hieraan onmogelijk nog met fatsoen verantwoorden.

tags:  kinderarbeid | beleggingen | beleggen | belegging | ABP | ABP, pensioenfondsen