line

Wim van de Camp: "Onder de kiezers zijn ook bouwvakkers die shag roken"

dinsdag 25 februari 2014

Wim van de Camp (CDA/EVP) ziet geen noodzaak lijstjes bij te houden van zijn gesprekken met tabakslobbyisten. Dat zegt hij in een interview met TabakNee.

Wat vindt u ervan dat Philip Morris dossiers aanlegt over EP-leden?

"Dat vind ik professioneel. Prettig is het niet. Maar bij het Europees Parlement wordt heel veel gelobbyd. Ik heb 23 jaar in de Tweede Kamer gezeten en daar werd aanmerkelijk minder gelobbyd en ook minder agressief. Maar dat bedrijven lijstjes bijhouden over parlementariërs met wie ze willen praten is begrijpelijk."

U hebt volgens het dossier op 8 juni 2011 een ontmoeting gehad met Mathijs Peters van Philip Morris. Kunt u dat bevestigen?

"De datum niet, maar ik heb meerdere keren met hem gesproken. Mathijs Peters is iemand die wij uit de sociale lobby kennen, omdat hij eerder voor een EP-lid heeft gewerkt. Hij is geloof ik ook CDA-lid. Iemand die opereert op het Place Lux.* We drinken wel eens een biertje samen. Toen hij in de gaten kreeg dat de commissie Interne markt [IMCO] waar ik lid van ben zich met de tabaksrichtlijn ging bemoeien, heeft hij met mij contact gezocht."

Kunt u zich herinneren waar de gesprekken over gingen?

"Die gingen over al die onderwerpen die in de richtlijn aan de orde komen. Als IMCO gaan wij over de gelijke behandeling van alle lidstaten. In dat verband hebben we gesproken over de omvang en de bedrukking van sigarettenpakjes, toevoegingen, wel of geen menthol, al die zaken. In de IMCO-commissie bekijken we, dat is misschien jammer voor u, dit soort zaken vrij technocratisch zonder ideologische agenda. De tragiek van dit dossier is dat er zoveel emotie in meespeelt en dat believers en non-believers lijnrecht tegenover elkaar staan."

Heeft Philip Morris iets kunnen bereiken naar uw gevoel?

"Philip Morris en alle andere tabakslobbyisten hebben geprobeerd via de omgevingscommissies dingen te regelen waarvan ze wisten dat ze die bij de ENVI-commissie niet voor elkaar zouden krijgen. Die commissie gaat over gezondheidszaken en er zitten veel mensen in die door persoonlijke ervaringen met longkanker en longemfyseem meer dan anderen betrokken zijn bij het onderwerp. Op een aantal punten is de tabakslobby wel succesvol geweest."

Hoe staat u zelf tegenover tabak?

"Ik ben zelf geen roker. Nooit geweest en ik hoop het ook nooit te hoeven. Mijn vader heeft longemfyseem gehad, dus ik kan zeggen dat het niet mijn lievelingsproduct is. Maar als lid van de IMCO-commissie heb ik op de interne markt te letten en bijvoorbeeld op de illegale import van sigaretten die met name uit de Oekraïne via Polen de EU binnenkomen. Die nepproducten worden er snel uitgehaald, de douane herkent ze meteen. Het ging ook over de omvang van de gezondheidswaarschuwingen, die nu op 65 procent is gesteld. En nu is de sigarenindustrie weer in paniek omdat er een tweede waarschuwing op de sigarenkistjes moet.

"Ik vind dat er wel naar het realiteitsgehalte van dit product moet worden gekeken. De tendens om foto's van kankergezwellen op pakjes te zetten, daar was ik geen voorstander van."

U kent het FCTC-verdrag en de eis om bij contacten met de tabakslobby daar op zijn minst transparant over te zijn. Hoe gaat u daar mee om?

"Ik geloof dat we zelfs aan de directie van het Parlement moeten melden met wie we hebben gesproken. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel getwitterd dat ik met Mathijs Peters had gesproken, want dit is een kwetsbaar onderwerp. Maar ik heb geen lijst bijgehouden van gesprekken. Ik vind de suggestie dat het allemaal in het geheim gebeurt ook een beetje overdreven. Philip Morris is een machtig bedrijf dat ook verkeerde dingen doet, daarover geen misverstand. Maar ik voel me niet genoodzaakt lijstjes bij te houden van deze gesprekken."

In het dossier over u wordt gewag gemaakt van uw liefde voor de motorsport. Is daar in de gesprekken iets mee gedaan?

"Nee. Dat moeten ze ook niet proberen, daar ben ik heel strikt in. Als ze met cadeaus of reizen aankomen dan staan ze meteen weer buiten de deur. Ik heb nog een andere rare afwijking: ik betaal altijd zelf de koffie. Dat doe ik bij allemaal. Als ze een kop koffie met me willen drinken zeg ik: dat is goed, maar ik betaal."

Hebt u behalve met Philip Morris ook met andere tabakslobbyisten gesproken?

"Ik heb het niet allemaal bijgehouden, maar ik heb ook gesproken met de sigarenindustrie en met iemand van de Nederlandse Vereniging van Kerftabak. Onder de kiezers zijn immers ook bouwvakkers die shag roken. En soms worden in de EU wel heel rare afspraken gemaakt. Ik heb ook nog met de Zweedse fabrikanten van snus gesproken."

Vindt u de maatregelen in de richtlijn overdreven?

"Het is absoluut zo dat tabak heel schadelijk is en ik zal iedereen ook afraden om te gaan roken. Maar het is nu eenmaal zo dat tabak in onze samenleving gemeengoed is. Dan begeleid ik het liever dan dat we het verbieden, waardoor tabak in de illegaliteit wordt gedrukt."

 

*Place du Luxembourg, or Place Lux as it's commonly known, is the square behind the European Parliament in Brussels where Commissioners, Members of the European Parliament and their assistants, national diplomats, lobbyists and journalists meet to discuss the latest EU policy developments and exchange gossip – over coffee, lunch or a drink. It is the beating heart of EU Brussels.