line

Kinderartsen en longkankercentrum komen in actie

woensdag 05 november 2014

Kinderartsen hebben de commissie NoSmoKind! opgericht. Een rookvrije jeugd is hun doel. Vandaag laten zij van zich horen op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Door de webredactie

"Artsen met kinderen als patiënt kunnen meer doen om te voorkomen dat kinderen meeroken of gaan roken. Ze kunnen bijvoorbeeld ouders hulp aanbieden om te stoppen met roken. Zo kunnen ze het meeroken beëindigen en een levenslange tabaksverslaving bij kinderen helpen voorkomen." Deze oproep doet de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vandaag tijdens een symposium over kinderen en roken op het NVK Congres in Veldhoven.

Ook in Medisch Contact roepen de initiatiefnemers van NoSmoKind! hun collega's op om het roken altijd te bespreken tijdens consulten met ouders en kinderen, onder het motto: "Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een rookvrije omgeving."

Eén op de tien artsen

Initiatiefnemers van de commissie NoSmoKind! zijn kinderartsen Noor Rikkers-Mutsaerts, Ronald de Moor, Monique Trijbels en Paul Brand. Als beide ouders roken, hebben kinderen een drie keer zo hoog risico om ook te gaan roken. Toch bespreekt slechts één op de tien artsen meeroken bij kinderen altijd met hun ouders. Dat kan beter, vinden zij. Het rookgedrag van ouders en kinderen zou vast onderdeel moeten zijn van het consult, ook als het kind geen luchtwegklachten heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld ouders hulp aanbieden om te stoppen met roken. Zo kunnen ze het meeroken beëindigen en een levenslange tabaksverslaving bij kinderen helpen voorkomen.

De kinderartsen signaleren dat artsen de feiten over roken onvoldoende kennen. Dagelijks beginnen honderdvijftig kinderen tussen de 10 en de 18 jaar met roken, bij honderd van hen zet het door tot dagelijks gebruik en de helft hiervan ontwikkelt een permanente tabaksverslaving. De helft hiervan zal overlijden aan het gebruik van tabak. "Elke dag opnieuw: 25 kinderen per dag die aan het roken zullen overlijden," schrijven de kinderartsen. "Dat moet stoppen."

Ouders voorlichten

Veel artsen beginnen niet over roken, omdat de tijd ontbreekt, het niet aan de orde is of het gedrag van een tabaksverslaafde toch niet te beïnvloeden zou zijn, weet kinderlongarts Noor Rikkers-Mutsaerts, de kersverse voorzitter van NoSmoKind!, de commissie die daar verandering in moet brengen. Rikkers-Mutsaerts zegt in Medisch Contact: "Wij spreken namelijk de ouders. Hen kunnen we voorlichten over de schade die roken aanricht en doorverwijzen naar adequate hulp om te stoppen. Als dat gebeurt, roken de kinderen thuis niet langer mee en geven de ouders niet langer het slechte voorbeeld."

De commissie wordt gepresenteerd op het NVK-symposium dat van 5 tot 7 november wordt gehouden in Veldhoven. Tot de sprekers behoren longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker van Stichting Rookpreventie Jeugd.

Longkanker Informatie Centrum

Niet alleen de kinderartsen, ook het Longkanker Informatie Centrum komt overigens in actie. Dit centrum gaat op 18 november naar het Europees Parlement in Brussel. Samen met andere longkankerpatiënten-belangenorganisaties uit Europa, verenigd in LuCE (Lung Cancer Europe), zullen zij aandacht vragen voor longkanker, longkankerpatiënten en misvattingen op het gebied van longkanker. November is wereldwijd Lung Cancer Awareness Month.

tags:  rookvrije generatie | jeugd | huisartsen | rookpreventie | longkanker