line

Overheid richt website in voor meer transparantie over contact met tabaksindustrie

woensdag 23 maart 2016

Het ministerie van Volksgezondheid heeft volgens afspraak een gedeelte van de website van de rijksoverheid ingericht om meer transparantie te geven over haar contacten met de tabaksindustrie. Ook is er een protocol voor ambtenaren toegevoegd waarin staat hoe ze met de industrie moeten omgaan.
Door de webredactie

De overheid heeft te veel contact met de tabakslobby én is daar weinig transparant over, was een van de grootste bezwaarpunten van de Stichting Rookpreventie Jeugd toen ze besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat. Nederland heeft namelijk een internationaal antirookverdrag (FCTC) ondertekend van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin staat dat ze contact met de industrie zal vermijden als ze gezondheidsbeleid ontwikkelt. De tabaksindustrie denkt immers alleen aan haar winst, die ten koste gaat van de volksgezondheid, een tegengesteld belang. De Stichting verloor de rechtszaak, maar won in zoverre wel dat de overheid een plan opstelde om de omgang met het FCTC-verdrag verder te verduidelijken, waaronder een aantal voornemens.

Een van de actiepunten was dat VWS een centraal punt in zou richten op de website van de Rijksoverheid waarop: "informatie en advies kunnen worden verkregen over hoe om te gaan met de tabaksindustrie; informatie wordt verstrekt over de schadelijkheid en verslavendheid van tabaksproducten; informatie wordt verstrekt over lopende publiekscampagnes ter ontmoediging van het gebruik van tabaksproducten; verslagen van toegestaan overleg met de tabaksindustrie openbaar worden gemaakt en VWS en Financiën ook andere schriftelijke documenten, zoals e-mails en correspondentie met de tabaksindustrie, openbaar maakt."

Dat centrale punt is nu live. Transparantie is daarbij erg belangrijk, daarom zal de overheid uit eigen beweging correspondentie en verslagen gaan publiceren, als er al contact is geweest: "De overheid stelt zich terughoudend op in het contact met de tabaksindustrie. Contact is alleen toegestaan om wet- en regelgeving goed uit te voeren."

Om ervoor te zorgen dat ambtenaren op de hoogte zijn van hoe ze met de tabaksindustrie om moeten gaan, is er een protocol opgesteld dat geldt voor alle lagen van de overheid, dus ook gemeentes en provincies. Daarin staat "dat overheden bij vaststelling en uitvoering van hun beleid zich niet te laten beïnvloeden door de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Binnen de professionele verantwoordelijkheid van onze organisatie valt dus ook terughoudendheid in contact met de tabaksindustrie. Dit is van belang om te voorkomen dat contact met de tabaksindustrie kan leiden tot maatregelen die (in)direct kunnen aanzetten tot roken."

Ook moeten ambtenaren per 7 maart verslagen van contact, waaronder e-mails, openbaar maken op de website van de rijksoverheid. Vooralsnog staan er geen verslagen van zulk contact op de website. Bij volle naleving van dit protocol, moet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur in de toekomst overbodig worden. Dat zou een enorme (tijds)winst opeleveren.

tags:  transparantie | tabakslobby | rechtszaak