line
not so grean deal-2

Kamervragen over verboden samenwerking Rijksoverheid met de tabaksindustrie

maandag 01 februari 2016

D66-Kamerleden Dijkstra en Van Veldhoven hebben Kamervragen gesteld aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid en van Infrastructuur en Milieu. Onderwerp: de samenwerking van de Rijksoverheid met tabaksgigant Japan Tobacco International in het kader van de Green Deals Schone Stranden. Die samenwerking is verboden op grond van artikel 5.3 van het door Nederland ondertekende antirookverdrag FCTC.

Door de webredactie

De Kamervragen volgden op een onthulling over de Green Deals op TabakNee. Het blijkt namelijk dat de Rijksoverheid sinds 2011 samenwerkt met Japan Tobacco International (JTI) in de Green Deals Schone Stranden, gericht op het schoonhouden van de Nederlandse stranden. Maar Nederland ondertekende en ratificeerde het door de Wereldgezondheidsorganisatie opgestelde rookontmoedigingsverdrag FCTC. In artikel 5.3 worden regeringen opgeroepen niet met de tabaksindustrie samen te werken, ook niet als het om publiekscampagnes gaat zoals de Green Deals. De staatssecretaris heeft dit verbod vorig jaar bevestigd in brieven naar de Eerste en Tweede Kamer en later ook naar gemeenten en provincies.

Laat je peuk niet alleen-campagnes
TabakNee besteedde in 2014 en 2015 al aandacht aan de zogenaamde 'Laat je peuk niet alleen'-campagnes, waarin initiatiefnemer de Stichting NederlandSchoon samen met de kustgemeenten Vlissingen, Zandvoort, Veere, Den Helder, Noordwijk en Katwijk en Japan Tobacco International sinds enkele jaren projecten opzet om de Nederlandse stranden peukenvrij te houden. Deze Laat-je-peuk-niet-alleen-campagnes blijken onderdeel van de Green Deal Schone Stranden te zijn. De Rijksoverheid is financieel betrokken bij dit project via subsidiering van KIMO, de vereniging van Nederlandse en Belgische kustgemeenten en coördinator van de Green Deals Schone Stranden.  

Kamervragen
Hier volgen de vragen die op 19 januari werden gesteld:
1. Kent u het bericht 'Rijksoverheid werkt samen met tabaksindustrie'?
2. Kent u artikel 5.3 van het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dat stelt dat overheden publieke gezondheidsmaatregelen met betrekking tot tabakscontrole zullen beschermen tegen commerciële belangen van de tabaksindustrie?
3. Kunt u aangeven in hoeverre u de samenwerking van de rijksoverheid, door het subsidiëren van 'KIMO' in het kader van de Green Deals, met de tabaksfirma Japan Tobacco International (JTI) vindt passen binnen het geschetste kader van het FCTC?
4. In hoeverre vindt u het acceptabel dat een dergelijke samenwerking plaatsvindt, terwijl u op 10 november 2015 in uw brief naar gemeenten (betreffende: «omgang gemeenten met de tabaksindustrie») artikel 5.3 onder de aandacht heeft gebracht?
5. Kunt u aangeven in hoeverre het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, of andere ministeries, nog meer subsidies verstrekt heeft aan organisaties die, al dan niet opgemerkt, banden hebben met de tabaksindustrie? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?
6. Welke stappen bent u voornemens te zetten om deze samenwerking zo spoedig mogelijk te beëindigen?

tags:  rijksoverheid | volksgezondheid | JTI