line
defensie-deel-4-2

Gezondheidszorg defensie mag niet praten over tabak

maandag 18 augustus 2014

Goedkoop roken? Dan moet je bij Defensie wezen, zo bleek uit de driedelige serie "De goedkope sigaretten van defensie" op deze site. Wat vindt de gezondheidszorg bij Defensie hier eigenlijk van?
Door Stella Braam

Op een NAVO-basis in het buitenland kost een pakje sigaretten nog geen twee euro, stond in het eerste artikel van de serie die in juli verscheen. Tevens blijkt de leeftijdsgrens waarop je tabak mag kopen van 18 jaar op de NAVO-bases niet te gelden: daar mag je roken als je 17 jaar en één dag bent. De goedkope sigaretten worden ook verhandeld, meldde klokkenluider René die de zaak aan het rollen bracht.

Het ministerie van Defensie gaf geen antwoord op de meeste vragen die we stelden. Kern van hun standpunt is dat ze graag gezonde soldaten hebben maar dat roken niet strafbaar is in Nederland en dat Defensiemedewerkers zelf bepalen of ze wel of niet roken.

Volgens klokkenluider René is er binnen Defensie wel degelijk onvrede over de goedkope tabak. René zelf heeft iemand gesproken op een kazerne "die militairen begeleidde in het stoppen met roken. Zij wist van de bijna gratis verstrekking van sigaretten tijdens de oefeningen en uitte haar afschuw hierover."

En dus vroegen we het ministerie om ons in contact te brengen met de verantwoordelijke voor de gezondheidszorg in het leger. Hoe denkt deze over de goedkope sigaretten? We krijgen hem of haar echter niet te spreken. "Wij zien geen aanleiding om met u hier verder over te communiceren," aldus het antwoord per e-mail van de Directie Communicatie van Defensie. 

En de Tweede Kamer? Daar blijft het (nog) stil. "Het is een gevoelig onderwerp," klinkt het in die kring. "Een mijnenveld."