line

Krachtige uitspraken Van Rijn over rookbeleid

vrijdag 24 april 2015

In zijn vandaag gepubliceerde beleidsvisie op tabaksontmoediging zet staatssecretaris Van Rijn met krachtige bewoordingen in op het tegengaan van jeugdroken, overigens zonder daarvoor nieuw beleid aan te kondigen.
Door de webredactie

"Roken is een verslaving met ernstige gevolgen voor de gezondheid. Daarbij geldt hoe jonger met roken wordt begonnen, hoe moeilijker het stoppen is." Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn beleidsvisie op tabaksontmoediging beschrijft. De staatssecretaris geeft daarin aan dat het tegengaan van jeugdroken de inzet is van zijn beleid. "Wij moeten op weg naar een samenleving waarin jongeren niet meer beginnen met roken", schrijft hij.

Naast een opsomming van al aangekondigd beleid, waaronder de implementatie van de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn van de EU en het instellen van een leeftijdsgrens voor e-sigaretten, spreekt Van Rijn zich uit voor het rookvrij maken van alle schoolterreinen in het voortgezet onderwijs, zonder daarvoor echter nieuwe maatregelen aan te kondigen.

De staatssecretaris constateert dat het percentage rookvrije scholen tussen 2012 en 2014 van 26 naar 48 procent is gestegen, wat vooral is te danken aan het project 'Op school steek je niks op' van het Longfonds. Hij spreekt zijn steun uit voor een plan voor een tweejarig vervolg op dit project van de onderwijssectorraden, het Longfonds, de Alliantie Nederland Rookvrij!, het CGL en het Trimbos Instituut. Van Rijn verwacht dat met dit soort acties op termijn alle schoolterreinen rookvrij zullen worden.

Ouders verantwoordelijk

Behalve bij scholen en maatschappelijke organisaties, legt Van Rijn de verantwoordelijkheid voor rookontmoediging onder jongeren in belangrijke mate bij de ouders. Hij schrijft: "Uit onderzoek blijkt dat betrokken ouders die afspraken maken met hun kinderen effect hebben op het rookgedrag van hun kinderen. Ik wil ouders in deze rol blijven ondersteunen zodat zij hun kinderen adequaat kunnen begeleiden." Vandaar de NIX18 campagne sinds eind maart extra inzet op het maken van afspraken door ouders met hun kinderen.

Afgedwongen maatregelen

In een reactie zegt Wanda de Kanter, voorzitter van Stichting Rookpreventie Jeugd, te merken dat de staatssecretaris de ernst van het probleem lijkt in te zien, maar dat er verder weinig nieuws in de brief is te ontwaren.

De Kanter: "Aan de tekst is te zien dat Van Rijn zich goed heeft laten informeren en goed geluisterd heeft. Maar eigenlijk alle maatregelen die hij benoemt zijn afgedwongen door Europese regelgeving of in het geval van het rookverbod in de horeca door een uitspraak van de Hoge Raad.

"Zijn overige opmerkingen over steun aan projecten en de rol van ouders zijn zonder verdere maatregelen geheel gratuit. Van Rijn benoemt verder het achterblijvende kennisniveau van de Nederlandse bevolking over de schadelijkheid van tabak, maar onderneemt op dit zeer belangrijke punt verder geen actie. De NIX18-campagne is 100 procent inhoudsloos, terwijl de afspraken die zijn vastgelegd in de FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) informatieve campagnes vereisen. De Engelse 'Don't be the 1' campagne is in dat opzicht een sterk voorbeeld."

De Kanter constateert dat verreweg de meest effectieve maatregelen om het tabaksgebruik terug te dringen alleen door de overheid genomen kunnen worden. "De meest effectieve middelen om het roken onder jongeren tegen te gaan zijn forse accijnsverhoging, vermindering van het aantal verkooppunten en stevige, informatieve mediacampagnes. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan andere Europese landen, zoals Ierland, Engeland en Frankrijk, die uit eigen beweging maatregelen nemen die verder gaan dan wat Europa voorschrijft."

**

Big Tobacco zegt tegen jeugdroken te zijn. Kijk hier naar de documentaire 'De Vervangers' van de Stichting Rookpreventie Jeugd, waaruit blijkt dat de tabaksindustrie zich juist op kinderen en jongeren richt als aankomende nieuwe klanten ofwel vervangers van de rokers die aan hun verslaving (voortijdig) overleden zijn. 

tags:  nix18 | jeugd | Van Rijn | antirookbeleid