line

Bankrekening voor TabakNee geopend

Amsterdam, 13 maart 2013. De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft een speciale rekening geopend voor deze website. Het rekeningnummer is 40.65.59.821 ten name van Stichting Rookpreventie Jeugd in Amsterdam. Het Ibannummer is: NL13ABNA0406559821. Geld dat hierop wordt gestort, is bestemd voor de website TabakNee. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom. Bedankt!