line

Misleidende cijfers over rokende jongeren

donderdag 27 februari 2014

Cijfers van het RIVM suggereren dat het aantal rokende jongeren wel mee valt. Maar die cijfers zijn misleidend.

Door Frits van Dam

In NRC van maandag 24 februari verscheen een artikel onder de kop "Jongeren roken en drinken minder". Daarin staat dat 18 procent van de jongeren in de leeftijdsgroep van 10 - 19 jaar, de afgelopen maand heeft gerookt, althans volgens het rapport Verkenning Jeugdgezondheid van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Dit cijfer is echter misleidend. Jongeren beginnen immers pas met roken als ze ongeveer 15 zijn. Je berekent per slot van rekening ook niet het aantal soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) in een leeftijdsgroep waarin jongeren nog geen seksueel contact hebben.

35 procent

In de leeftijdsgroep die er toe doet, namelijk die van 15 tot en met 19 jaar, was het percentage jongeren dat de afgelopen maand rookte bijna twee keer zo hoog, namelijk 35 procent. De tabaksindustrie heeft deze jongeren hard nodig ter compensatie van de slachting die onder hun oudere klanten plaatsvindt. De helft sterft aan de gevolgen van het roken, van wie 50 procent voor hun pensioen.

Het hoge aantal jongeren dat rookt toont het failliet aan van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid. Zolang de overheid geen maatregelen neemt die er werkelijk toe doen, zoals het substantieel verhogen van de accijnzen en het terugdringen van het aantal verkooppunten, blijft deze dodelijke epidemie voortwoekeren. Tot nu toe is de slag om de jonge roker gewonnen door de tabaksindustrie.

Dit stukje staat vandaag in NRC.