line

Sigarettenindustrie vroeg Wim Kok om Els Borst in toom te houden

donderdag 20 februari 2014

Willem Jan Roeloefs van de tabaksfabrikanten richtte zich tot minister-president Wim Kok om wijlen minister Borst een toontje lager te laten zingen in haar streven naar tabaksontmoediging. Dat blijkt uit door TabakNee opgespoorde correspondentie.

Door de webredactie

In het in memoriam van deze site over wijlen oud-minister van Volksgezondheid Els Borst werd vermeld hoe onverstoorbaar zij de handschoen tegen de tabaksindustrie opnam. Dat kwam haar op woede van de tabaksindustrie te staan. TabakNee vond een brief van 18 mei 2000 van de tabaksfabrikanten, bij monde van de tabakslobbyist Willem Jan Roelofs van de Stichting Sigarettenindustrie (SSI), aan toenmalig minister-president Wim Kok met een opmerkelijk verzoek.

SSI-voorzitter Roelofs deed "een dringend verzoek beroep op u om mevrouw Borst aan te spreken op de wijze waarop zij met de tabaks- en aanverwante branches meent te moeten omgaan [...]" Ook Borst zelf kreeg een dreigende brief van de fabrikanten: zij zou zorgen voor "een spoor van boosheid en ongerustheid" onder medewerkers van de tabaksindustrie.

De Telegraaf

Het opmerkelijke verzoek van de tabaksfabrikanten, verenigd in de Stichting Sigarettenindustrie waar alle fabrikanten toen nog in zaten, werd gedaan naar aanleiding van een interview in De Telegraaf met Borst dat op 17 mei 2000 werd gepubliceerd. Daarin pleitte Borst voor "rigoureuze maatregelen" in het tabaksbeleid. Zoals een totaal rookverbod in de horeca, beperking van de tabaksverkoop tot tabakswinkels tot en met verdwijning van de tabaksproductie in Nederland.

Willem Jan Roelofs beklaagde zich namens de fabrikanten in de opgespoorde brief aan Wim Kok over "mevrouw Borst". "Brieven worden niet beantwoord, afspraken worden niet nagekomen en verzoeken tot bestuurlijk overleg worden genegeerd." Hij sloot af met: "Wij gaan ervan uit, dat u bereid zult zijn om uw ambtgenoot van VWS op te roepen om de verhoudingen met onze branches te normaliseren." Of Kok dit ook heeft gedaan, is onbekend. Wel weten we dat Borst ongevoelig bleek voor druk van de tabaksbranche, omdat zij zich met hart en ziel voor de ontmoediging van tabak inzette.

Klik hier om de correspondentie te lezen.