line

Kamervragen over tabaksaandelen pensioenfonds ABP

woensdag 20 november 2013

TabakNee onthulde dat het pensioenfonds ABP meer dan 1 miljard euro in tabaksbedrijven heeft belegd. SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft hierover Kamervragen gesteld aan staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn. Ook bij tabaksbeleggingen door SNS Bank en ABN AMRO plaatst Van Gerven grote vraagtekens.

Het Kamerlid wil weten of de investeringen van het ABP wel te rijmen zijn met het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie dat Nederland, samen met 167 andere landen, in 2005 heeft ondertekend. Artikel 5.3 van dit gezondheidsverdrag stelt dat de overheid afstand moet houden van de tabaksindustrie.

Meer dan 1 miljard

TabakNee berichtte in oktober dat Nederlandse pensioenfondsen voor miljarden aan aandelen in de tabaksindustrie bezitten. Slechts drie zorggerelateerde pensioenfondsen sluiten tabaksinvesteringen om principiële redenen uit. Uit de inventarisatie blijkt dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) een grote tabaksbelegger is, met eind 2012 meer dan 1 miljard belegd vermogen in tabaksbedrijven. Het ABP beheert de pensioenen van alle overheidspersoneel.

Hoewel het ABP sinds 1995 geprivatiseerd is, werkt het als pensioenfonds van ambtenaren, in hoofdzaak met geld dat van de overheid komt. Van Gerven wil nu van de staatssecretaris weten of het ABP naar zijn oordeel zonder die privatisering inbreuk zou hebben gemaakt op het FCTC-verdrag, en of hij vindt dat die conclusie niet ook nu, ondanks de privatisering, getrokken zou moeten worden.

SNS Bank en ABN AMRO

Tegelijk vraagt Van Gerven zich af in hoeverre investeringen in de tabaksindustrie van SNS Bank en ABN AMRO zich verhouden tot het FCTC-verdrag. Ook deze banken zijn zelfstandige bedrijven, waarvan de Nederlandse Staat echter op dit moment de enige aandeelhouder en eigenaar is. Aanbevelingen bij artikel 5.3 van dit verdrag stellen dat verdragspartners geen financiële belangen in de tabaksindustrie zouden moeten hebben.

Klik hier om de Kamervragen te lezen.