line

SP: alleen tabaksspeciaalzaken mogen tabak verkopen

woensdag 17 juli 2013

Den Haag, 17 juli. Er is een doorbraak in de discussie over het beperken van de verkooppunten. Het SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven komt met een voorstel tot wetswijziging. Hij stelt voor dat tabak alleen nog in de tabaksspeciaalzaken mag worden verkocht.

De SP heeft op initiatief van Henk van Gerven een amendement ingediend op de Tabakswet. Het voorstel tot wetswijziging houdt in dat tabak alleen nog maar door tabaksspeciaalzaken mag worden verkocht. Er komt een overgangsperiode van drie jaar. Dat wil zeggen: als de Tweede Kamer dit voorstel overneemt, mogen supermarkten, tankstations en horecagelegenheden nog drie jaar tabak verkopen, maar dan is het echt afgelopen. De gemeenten krijgen een belangrijke taak bij het verstrekken van vergunningen aan tabaksspeciaalzaken.

In de toelichting op dit amendement staat dat er op dit moment om en nabij de 60.000 plekken zijn waar mensen tabak kunnen kopen. 'Dat aandeel zal met dit amendement significant naar beneden worden gebracht, in 2012 waren er ongeveer 1500 tabaksspeciaalzaken. De verleiding om tabak te kopen zal hierdoor sterk afnemen, net als de verleiding om te beginnen met roken.' Bovendien is het handhaven van de tabaksleeftijd zo een stuk simpeler, aldus Van Gerven namens de SP.

Klik hier om het amendement te lezen.