line

De minister antwoordt

woensdag 27 maart 2013

Dit is de reactie van minister Schippers op haar profiel op TabakNee:

Roken is heel slecht voor de gezondheid en het beleid moet erop gericht zijn om te voorkomen dat mensen – en zeker jongeren – gaan roken en dat er geen overlast is van rook voor anderen. Daarover zijn we het eens. Hoe dat beleid het best kan worden gevoerd en wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt, daarover kun je van mening verschillen. Dat kan en mag in een democratie. Er vindt dan debat plaats op basis van argumenten. Dat debat mag best spetteren, maar moet wel fair zijn. En dat is nu niet het geval.

Er wordt voortdurend gesuggereerd dat minister Schippers innige banden zou hebben met de tabaksindustrie. Die heeft zij niet en die heeft zij ook nooit gehad. Het is overigens ook volstrekt onduidelijk welk voordeel zij hierbij zou hebben gehad, maar dat terzijde. Met name Zembla heeft deze suggestie in de wereld geholpen, TabakNee neemt het over. Deze suggestie is beledigend. Als dienaar van de Kroon behartigt Schippers de belangen van Nederland, van onze samenleving, en als minister van Volksgezondheid behartigt zij de belangen van de mensen die betalen voor en gebruik moeten maken van de zorg. Een goede, betaalbare gezondheidszorg voor iedereen die dat medisch nodig heeft. Preventie is daarbij een belangrijk aandachtpunt. Geen bewindspersoon voor Schippers heeft zoveel harde euro's geïnvesteerd in preventie als zij. Op haar beleid mag u uiteraard kritiek hebben, maar dan wel inhoudelijk, niet door het aantasten van de integriteit van uw tegenstander. Dat is onder de gordel. Tenzij u deze innige banden kunt aantonen natuurlijk. Toon ze aan, of laat ze achterwege.

Overigens heeft Schippers met mevrouw De Kanter en mevrouw Dekker half januari 2011 een plezierig gesprek gehad. Op onderdelen waren ze het inderdaad oneens, maar op onderdelen ook volledig eens met elkaar. Bijvoorbeeld over het rookverbod op schoolpleinen. Na dit gesprek heeft Schippers de minister van Onderwijs hierop ook aangesproken. De autonomie van de Nederlandse scholen compliceerde zo'n verbod destijds. Nu de leeftijd waarop tabak gekocht mag worden naar 18 jaar is verhoogd, is dat eenvoudiger te regelen. Ten slotte, het gesprek met De Kanter en Dekker opende Schippers niet, zoals door u gesuggereerd, met de uitzondering op het rookverbod voor de kleine cafés zonder personeel. Dat was oud nieuws, aangezien dat besluit een paar maanden eerder al was genomen.

Met vriendelijke groet,

Roelof Janssens, woordvoerder minister Schippers

 

Commentaar van de webredactie:
Minister Schippers, wordt u onze bondgenoot?

We geven het toe, onze kritiek op minister Schippers is niet mals. Maar om misverstanden te voorkomen, Schippers is hierbij niet als privépersoon in het geding. We hebben het dus niet over haar persoonlijke integriteit, maar spreken haar aan als minister, als dienaar van de Kroon, zoals haar woordvoerder het formuleert.

Onweersproken in haar reactie zijn de talloze contacten tussen haar ambtenaren en de tabaksindustrie, zoals die blijken uit de artikelen van Joop Bouma in Trouw en de Zembla-documentaire 'De minister van tabak'. Voor deze contacten is niemand anders verantwoordelijk dan de minister, niet als privépersoon Edith Schippers, we zeggen het nog maar eens, maar als minister. We willen de term 'innige banden ' waaraan zij zich stoort, best vervangen door 'de plezierige contacten in de tijd dat zij nog Kamerlid was'. Maar als minister had ze meteen een eind kunnen maken aan de talloze contacten van haar ambtelijke staf met de tabaksindustrie. Dat heeft ze niet gedaan en daar gaat het ons om.

Haar woordvoerder zegt dat geen bewindspersoon zoveel harde(!) euro's in preventie heeft geïnvesteerd als zij. Waar zijn die harde euro's dan naartoe gegaan? In elk geval NIET naar het antirookbeleid, dat speerpunt van het preventiebeleid zou moeten zijn. Uit brieven van haar eigen departement, bijvoorbeeld deze of deze blijkt hoe hard zij heeft gesnoeid in preventie en daarmee het antirookbeleid onderuit heeft gehaald.

Wij hebben echter weinig zin in een welles-nietesspelletje. Wat ons werkelijk beangstigt, is het volgende: tot minister Schippers lijkt maar niet door te dringen dat roken een ernstige verslaving is, dat er geen sprake is van vrije keus en dat de langetermijngevolgen van tabaksgebruik rampzalig zijn. De argumenten in het rookdebat zijn niet vrijblijvend. Je kunt de bijna 19.000 tabaksdoden niet wegstrepen tegen een liberaal beginsel als keuzevrijheid.

Minister Schippers schrijft dat het debat niet fair is, dat het zelfs onder de gordel is. Misschien kan zij zich eens afvragen waar deze heftigheid vandaan komt? Die komt van wanhopige behandelaars die vechten tegen de tabakskaai en van familieleden van patiënten die hun geliefden onder ellendige omstandigheden zien sterven. Zoals gezegd hebben wij niets tegen minister Schippers als persoon. Wij scheppen er evenmin genoegen in om haar of haar partij te 'bashen'. Integendeel, wij willen minister Schippers graag aan onze kant hebben. We zien graag dat volksgezondheidsargumenten richtinggevend zijn in het tabaksbeleid en dat commerciële overwegingen en zelfs werkgelegenheid geen rol spelen.

Kijk naar het aanvalsplan tegen tabak in Noorwegen, kijk wat Australië, Nieuw-Zeeland, New York en Californië voor hun bevolking hebben bereikt. Wij willen dat er ook in Nederland maatregelen komen die ertoe doen, zoals het verdubbelen van de prijs van sigaretten en het beperken van de verkooppunten om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Wie niet begint raakt niet verslaafd. Precies daarom zijn we begonnen met TabakNee. En niets zou ons liever zijn dan dat we minister Schippers als bondgenoot kunnen begroeten.

De webredactie