Privéklinieken opgeroepen afstand te nemen van de tabakslobby-praktijken van hun branchedirecteur Theo Roos

zondag 15 juni 2014

Vandaag heeft TabakNee een e-mail gestuurd aan alle aangesloten privéklinieken bij brancheorganisatie ZKN, de Zelfstandige Klinieken Nederland. Met het verzoek openlijk afstand te nemen van de lobbypraktijken voor tabak van ZKN-directeur mr. Theo Roos.

TabakNee stuurde de volgende brief:

Geachte heer of mevrouw,

Jaarlijks sterven zo'n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Om hen te vervangen zijn 'replacement smokers' hard nodig. Elke dag beginnen helaas gemiddeld 126 kinderen in ons land met dagelijks roken. Om daar iets aan te veranderen, is de Stichting Rookpreventie Jeugd opgericht, door twee longartsen, Wanda de Kanter (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) en Pauline Dekker.(Rode kruis Ziekenhuis). In deze brochure kunt u alle ins en outs over onze stichting lezen.

Onze stichting zet zich op vele manieren in om te voorkomen dat kinderen gaan roken. Wij doen dat onder meer door de lobbypraktijken van de tabaksindustrie aan de kaak te stellen via de website TabakNee, www.tabaknee.nl , lezingen aan gezondheidswerkers te geven in het hele land, rookstop te organiseren en via kinderen de ouders verontwaardigd te maken over de agressieve kindermarketing (Rookalarm).

Bij het onderzoek naar de vaak verborgen lobbypraktijken, is TabakNee tot haar niet geringe verbazing gestuit op de directeur van branchevereniging ZKN, mr. Theo Roos. Hij blijkt een belangrijk en invloedrijk man in tabaksland te zijn die aan vele touwtjes trekt. Roos is zowel directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland, waarvan u volgens de website lid bent, als oud-directeur van CBL, de koepelorganisatie van de supermarkten. Lees voor alle informatie het artikel op onze site.

Roos heeft zich persoonlijk ingezet voor het in stand houden van de verkoop van sigaretten via de supermarkten. Dat weten wij dankzij documenten die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zijn verkregen. Supermarkten zijn de belangrijkste plek waar kinderen en tieners hun tabakswaar kopen. Nadat de heer Roos geconfronteerd werd met onze bevindingen, heeft hij zijn rol als oud-directeur van de supermarktenkoepel bevestigd, maar gesteld dat hij goed in staat is om zijn verschillende functies uit elkaar te houden en dat hij transparant is in wat hij doet.

Het werk dat tabakslobbyisten doen, gaat rechtstreeks in tegen alles waar de werkers in de gezondheidszorg voor staan. Tabakslobbyisten bevorderen het gebruik van een consumentenproduct dat de helft van hen vroegtijdig doodt. Wij denken dat het onbestaanbaar is dat een zo belangrijk orgaan in de gezondheidszorg als de brancheorganisatie ZKN geleid wordt door een man die opkomt voor de verkoop van tabak.

Wij vragen ons af of u op de hoogte bent van de praktijken van uw branchedirecteur. Het interesseert ons uiteraard zeer wat u daarvan vindt. Wij zouden dat graag van u horen.

U zou de tabakslobby een gevoelige slag toebrengen als u openlijk afstand neemt van de lobbypraktijken van Theo Roos. Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Wanda de Kanter, longarts Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
Voorzitter Stichting Rookpreventie Jeugd.

Steun TabakNee in haar strijd tegen de tabakslobby